Lillehammer interkommunale legevakt er et samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og nordre Ringsaker (Sør- og Nord-Fron kun om natta). Du finner legevakta i tilknytning til Sykehuset Innlandet Lillehammer. For akutt sykdom og skader er Legevakta åpen hverdager fra 16 - 08 og hele døgnet i helg og høytid. Det blir gjort opptak av alle innkommende samtaler. 

Lillehammer kommune tilbyr personer som oppholder seg i Lillehammer kommune akutt helsehjelp påfølgende måter: 

- Ved alvorlige hendelser; ring 113. Dette gjelder ved mistanke om akutte hendelser som mistanke om hjerteinfarkt eller hjerneslag og ved medisinske nødsituasjoner.

- Har du fastlege i området; kontakt fastlege.

- Har du ikke fastlege i området: ring 116 117 for å få vurdert om du kan få time ved daglegevakt på hverdager, eller ved legevakt på kveld, natt og helg- og helligdager.

Har du behov for å kontakte legevakta oppfordrer vi til bruk av legevaktstelefonen 116117, som er bemannet døgnet rundt. Ved direkte oppmøte uten telefonkontakt på forhånd må det påregnes mer ventetid. Ved medisinsk nødsituasjon: Ring 113.

In English

You will be able to reach Lillehammer Emergency room by using the following number: 116117
Please call us before entry. Perhaps we can solve your problems by consulting over the phone. Your call will be recorded.

Our location is at Lillehammer hospital. 

Use our national emergency number 113 if it concerns a severe situation.

Fastleger på dagtid for turister, tilreisende eller studenter

Kontakt Lillehammer Interkommunale Legevakt via det nasjonale legevaktnummmerte 116117 for kartlegging, rådgivning og hjelp til å finne riktig nivå av helsehjelp i regionen også på dagtid hverdager.

 

Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Lillehammer er vertskommune for Kommunal akutt døgnenhet. Tilbudet gjelder for 7 kommuner; Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Nordre Ringsaker og Lillehammer kommune.

KAD-tjenesten er fra juni 2018 samlokalisert med Lillehammer interkommunale legevakt, og tilbyr heldøgnsomsorg og medisinsk behandling innen fagområdet allmennmedisin.