Når du trenger hjelp

 • Ring fastlegen i deres åpningstider, også når det gjelder akutte henvendelser.
 • Ring legevakten på 116 117 når fastlegen ikke er åpen og du trenger hjelp som ikke kan vente til fastlegen åpner.
 • Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Ring alltid 113 ved ulykker og om du opplever symptomer som:

 • Lammelser i arm eller ansikt eller vansker med å gå
 • Plutselige språkforstyrrelser, som utydelig tale eller vansker med å finne ord
 • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • Brystsmerter i mer enn fem minutter

Praktisk informasjon

Lillehammer interkommunale legevakt er et samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og nordre Ringsaker. Du finner legevakta i tilknytning til Sykehuset Innlandet Lillehammer. 

Legevakta skal utenom fastlegens åpningstid gi øyeblikkelig hjelp til alle som bor og oppholder seg i regionen. For akutt sykdom og skader er legevakta åpen hverdager fra kl. 16.00 til 08.00, og hele døgnet i helg og høytid. Det blir gjort opptak av alle innkommende samtaler. 

Ring før du kommer

Vi oppfordrer deg til å ringe oss på telefon 116 117 først. Du får da en vurdering av sykepleier og vil bli gitt råd og veiledning eller avtale om legekonsultasjon.

I samtalen ønsker vi at du forteller oss

 • ditt fullstendige navn.
 • din folkeregistrert adresse.
 • fødsel- og personnummer.
 • navn på fastlegen din.
 • oversikt over faste medisiner.
 • om du har frikort.
 • relevante medisinske papirer og opplysninger.

Ventetid

Vi har ingen vanlig køordning. Ut fra en faglig vurdering vil de som trenger mest hjelp gå foran andre pasienter. Du må også påregne ekstra ventetid dersom du møter opp direkte på legevakten uten å ringe oss først.

In English

Please call us before entry. Perhaps we can solve your problems by consulting over the phone. Your call will be recorded.

You will be able to reach Lillehammer Emergency room by using the following number: 116 117 (from Norwegian phones)

If you have a foreign number, you can reach the emegency room by calling (+47) 61 26 64 30.


Our location is at Lillehammer hospital. 

Use our national emergency number 113 if it concerns a severe situation. 

Fastleger på dagtid for turister, tilreisende eller studenter

Kontakt Lillehammer Interkommunale Legevakt via det nasjonale legevaktnummmerte 116 117 for kartlegging, rådgivning og hjelp til å finne riktig nivå av helsehjelp i regionen også på dagtid hverdager.