Automatisk brannvarsling

Automatisk brannvarsling fra næringsbygg
Automatisk overføring av brannalarm til brannvesenet sikrer at utrykning skjer så snart som mulig etter at brannalarmanlegget har detektert brann og reduserer dermed brannskadene. Utrykning skjer i løpet av ca. ett minutt etter at alarmen er mottatt. 
Tilknytning 
De som ønsker automatisk overføring av brannalarm kontakter 110- Innlandet som sender utkast til avtale. De tekniske installasjonene som er nødvendige må ordnes av den som ønsker overføringen. Det er krav til årlig sakkyndig kontroll av anlegget.
 
Ta kontakt med 110-innlandet.no 
 
Oppdatering skjema for alarmkunder, https://110-innlandet.no/kontaktpersoner-alarm/
 
Automatisk brannvarsling fra bolig
På grunn av endringer etter sammenslåing av alarmsentralene til brannvesenet og politiet er det ikke lengere mulig å tilknytte nye kunder fra boliger. Borettslag går som næring, se avsnittet over.
 
 
 

Kontroll, fylling, utleie av brannslokkere

Lillehammer region brannvesen (Lrbv) er autorisert vedlikeholder av slokkeutstyr og utfører kontroll og service. 
Brannslokningsutstyr til privat bruk skal kontrolleres hvert år av eier ved å se at utstyret er uskadet, sette vann på husbrannslangen, snu pulverapparatet på hodet og sjekke at manometeret står på grønt felt. 

Hvert 5. år skal disse slokkeapparatene kontrolleres og hvert 10. år gjennomgå en grundigere kontroll, såkalt vedlikehold.
Dette må utføres av person/firma som har tilstrekkelig utstyr og kan dokumentere nødvendig kompetanse på området.

Nærings bedrifter må gjennomføre sakkyndig kontroll hvert år.

Se også www.rvb.no.

Egenkontroll av brannslokkere
·        Slik kontroll bør utføres regelmessig
·        Sjekk at manometerets viser står på grønt og at sikringspinnen er på plass
·        Se etter ytre skader på beholder, manometer og slange
·        Snu apparatet gjentatte ganger, og kjenn pulveret "flyte" inne i apparatet
·        Sjekk opphenget og at apparatet er lett å få tak i, på en godt synlig plass
·        Sørg for at alle i husstanden kjenner til hvor apparatet er og hvordan det skal brukes

 

Utleie av brannslokkere
Vi leier ut forskjellige typer brannslokker til bedrifter, arrangement og privat personer i kortere perioder. 

Priser
Priser på tjenesten får du ved å ringe tlf. 612 55 000. 

 

Redningsvester

Utleie av redningsvester
Utleie av redningsvester foregår ved Lillehammer brannstasjon.
Stasjonen er døgnbemannet slik at leie av redningsvester kan foregå hele døgnet.
Utvalget av vester er stort med vester i alle vektklasser fra under 10 kg til over 100 kg.

 

Priser per vest
1 døgn  kr. 20,00
1 weekend  kr. 40,00
1 uke   kr.100,00

NB! Maks leieperiode er 14 dager (2 uker).

  Regler for leie av redningsvester 
• Ta godt vare på vestene 
• Lever tilbake vestene i samme forfatning som du fikk dem 
• Evt. skader erstattes av den som låner vestene 
• Lever tilbake i rett tid 
Om vestene ikke leveres tibake innen en uke etter lånetidens utgang, skal lånetakeren betale full erstatning for vesten.

 

 

Salg av sikringer

 

Salg av strømsikringer
Ved Lillehammer brannstasjon er det salg av strømsikringer (skru- og knivsikringer). Dette salget er ment som en service for bedrifter og privatpersoner som får behov for strømsikringer utenom butikkenes åpningstider. Begrenset utvalg av strømsikringer.