Alarmtelefon for barn og unge

RING: 116 111

Kan jeg ringe?

Blir du slått eller truer noen med å slå deg?
Er det noen som tar på deg på en måte som er ubehagelig eller ulovlig?
Drikker foreldrene dine ofte og er fulle?

Hva skjer når jeg ringer?
Du får snakke med en voksen som ønsker å hjelpe deg. Hvis du er veldig redd kan vi ta kontakt med politi eller legevakt der du bor.

Ring også hvis du tror at noen andre barn har det vanskelig
Hvert år og hver eneste dag er det mange barn som trenger hjelp. Barn kan være redde fordi de har det vondt og vanskelig hjemme.
Fysisk vold er når noen slår deg, sparker, lugger, klyper eller gjør andre ting som gjør vondt på kroppen. Det er ulovlig at voksne slår eller gjør andre vonde og forferdelige ting mot barn. Voksne har ikke lov til å slå selv om barna har gjort noe galt. Voksne skal passe på at barna har det godt.
Barn blir utsatt for overgrep. Det betyr at en voksen koser med tissen din eller tar sin tiss mot din tiss eller din rumpe. Det er heller ikke lov å bestemme at et barn skal kose med tissen til en voksen. Selv om det kan føles godt, så er det ulovlig når voksne gjør dette mot barn.
Alle barn bestemmer over sin egen kropp.

Barnevernvakta

Dersom det er etter kommunens åpningstid og det haster å ta kontakt, kan du ringe Ringsaker interkommunale barnevernvakt på tlf: 40 40 40 15
​Åpningstider: alle kvelder og netter fra kl. 15.00 til 08.00. Døgnåpent ved helligdager og helger. 

Brøyting veg uke 43-15

Telefon:
911 73 743

Flomvakt

Telefon: 476 52 331
Døgnbemaning.

Gudbrandsdal krisesenter

Telefon:
61 27 92 20

Hjemmetjenesten

Servicesenter: 61 10 78 80 
Bemannet hverdager mellom kl 07.30 – 15.30 
 
Hjemmesykepleien 
Kveld 15.30 – 22.30 og helg  ring 61 10 78 80 
Telefonsvar med tastevalg og blir satt over til «Ansvarlig på vakt» på valgte hjemmesykepleielag: 
Tast 1 for Hjemmesykepleie avdeling Vest 
Tast 2 for Hjemmesykepleie avdeling Sør 
Tast 3 for Hjemmesykepleie avdeling Øst 
Tast 4 for Hjemmesykepleie avdeling Nord 
 
Natt 22.30 – 07.30, ring 61 10 78 80 
Telefonsvar med tastevalg og du blir viderekoblet til «Vakttelefon på natt». 
 
Bokollektivene 
Skårsetlia:         481 29 230 
Søre Ål:             974 14 022 
Gartnerhagen:   61 10 78 57 
 
Gartnerhagen 6 (Heldøgns omsorgsboliger) 
1. etasje    469 06 782    Tidsrom 07.30 – 22.30
2. etasje    992 28 457    Døgnbemannet
3. etasje    975 85 226    Døgnbemannet

Legevakt

Telefon:
116 117

From Non-Norwegian phones: (+47) 61 26 64 30

 

Psykososialt kriseteam

Hva er psykososialt kriseteam?

​Det er et fagteam som yter psykososial hjelp i kriser, ulykker og katastrofer. Med krise eller krisesituasjon menes dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan svekke egen fungering i hverdagen. Den beste hjelpen finnes ofte i ditt nærmiljø. Når ulykker og kriser inntreffer, bør det i størst mulig grad mobiliseres støtte fra familie, venner, kollegaer, naboer og lignende. Det kommunale kriseteamet bistår det ordinære hjelpeapparatet og aktiveres ved kriser, katastrofer og ulykker. Det psykososiale kriseteamet har ikke vaktberedskap, men svarer så raskt det er mulig. Ved akutt sykdom skal du kontakte fastlegen din, etter klokken 16.00 kontakter du legevakt telefon: 116 117. I kritiske eller livstruende situasjoner skal du ringe øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113.

​Hvem kan ta kontakt?

​Psykososialt kriseteam rekvireres primært av helsetjenesten, politi, brannvesen eller kommunen selv. Personer som bor eller oppholder seg i Lillehammer kommune kan også ta kontakt.

Aktuelle hendelser  

  • Kriser eller krisesituasjoner forstås som dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan true eller svekke viktige funksjoner og verdier hos enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunn. Dette kan f.eks. være plutselig barnedødsfall, selvmord, ulike typer alvorlige ulykker og andre akutte situasjoner med eller uten dødsfall, voldtekt eller ran mv. 
  • Ulykker defineres som uventede og potensielt traumatiserende hendelser som kan ramme menneskers liv og helse. 
  • Katastrofer menes uventede og potensielt traumatiserende hendelser av større omfang der mange personer rammes samtidig, og der antall rammede personer med hjelpebehov i en periode overskrider de tilgjengelige ressursene som finnes i nærområdet til katastrofen. Her kan f.eks. transportulykker, naturkatastrofer, terror og massedrap inngå
  • Tilskuersituasjon, være vitne til eller ha en rolle som tilfeldig hjelper ved en alvorlig hendelse.

Telefon: 418 60 170

Vann og avløp

Sjekk driftsmeldinger for vann og avløp i ditt område.

Akutte henvendelser utenom arbeidstid:

​Hverdager, mandag-torsdag fra kl. 15.00- 07.00
Helg, fredag fra kl. 15.00 - mandag kl. 07.00
Vann og avløp: 415 65 440

 

Øvrige henvendelser:

Meld fra via Mitt nabolag

Veg

Veg og trafikk har vakttelefon i ukene 43 til 15, i forbindelse med brøyting og strøing. 

Telefon:
911 73 743

Se oversikt over innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune.

Øvrige henvendelser:

Meld fra via Mitt nabolag

Veterinærvakt

Smådyr: 
Mjøsvakta er et privat tilbud som har vakt kveld, natt og helg utenom røde dager; tlf. 820 90 190
 
For akutt bistand til smådyr på røde dager:
Universitetsdyresykehuset, Oslo:  tlf. 820 90 102
 
Hest
Hesteklinikken ved Universitetsdyresykehuset i Oslo kan kontaktes. De rykker ikke ut.
Universitetsdyresykehuset, Oslo:  tlf: 922 80 704
 
Produksjonsdyr 
Vakttelefon tlf. 61 22 02 04

Fallvilt og ettersøk

Gausdal kommune: telefon 953 39 622

Øyer kommune: 941 77 862

Lillehammer kommune: 975 69 762