Alarmtelefon for barn og unge

RING: 116111

Kan jeg ringe?

Blir du slått eller truer noen med å slå deg?
Er det noen som tar på deg på en måte som er ubehagelig eller ulovlig?
Drikker foreldrene dine ofte og er fulle?

Hva skjer når jeg ringer?
Du får snakke med en voksen som ønsker å hjelpe deg. Hvis du er veldig redd kan vi ta kontakt med politi eller legevakt der du bor.

Ring også hvis du tror at noen andre barn har det vanskelig
Hvert år og hver eneste dag er det mange barn som trenger hjelp. Barn kan være redde fordi de har det vondt og vanskelig hjemme.
Fysisk vold er når noen slår deg, sparker, lugger, klyper eller gjør andre ting som gjør vondt på kroppen. Det er ulovlig at voksne slår eller gjør andre vonde og forferdelige ting mot barn. Voksne har ikke lov til å slå selv om barna har gjort noe galt. Voksne skal passe på at barna har det godt.
Barn blir utsatt for overgrep. Det betyr at en voksen koser med tissen din eller tar sin tiss mot din tiss eller din rumpe. Det er heller ikke lov å bestemme at et barn skal kose med tissen til en voksen. Selv om det kan føles godt, så er det ulovlig når voksne gjør dette mot barn.
Alle barn bestemmer over sin egen kropp.

Barnevernvakta

Dersom det er etter kommunens åpningstid og det haster å ta kontakt, kan du ringe Ringsaker interkommunale barnevernvakt på tlf: 40 40 40 15
​Åpningstider: alle kvelder og netter fra kl. 15.00 til 08.00. Døgnåpent ved helligdager og helger. 

 

Brøyting veg uke 43-15

Telefon:
911 73 743

Gudbrandsdal krisesenter

Telefon:
61 27 92 20

Hjemmetjenesten

Servicesenter: 61 10 78 80 
Bemannet hverdager mellom kl 07.30 – 15.30 
 
Hjemmesykepleien 
Kveld 15.30 – 22.30 og helg  ring 61 10 78 80 
Telefonsvar med tastevalg og blir satt over til «Ansvarlig på vakt» på valgte hjemmesykepleielag: 
Tast 1 for Hjemmesykepleie avdeling Vest 
Tast 2 for Hjemmesykepleie avdeling Sør 
Tast 3 for Hjemmesykepleie avdeling Øst 
Tast 4 for Hjemmesykepleie avdeling Nord 
 
Natt 22.30 – 07.30, ring 61 10 78 80 
Telefonsvar med tastevalg og du blir viderekoblet til «Vakttelefon på natt». 
 
Bokollektivene 
Skårsetlia:         481 29 230 
Søre Ål:             974 14 022 
Gartnerhagen:   61 10 78 57 
 
Gartnerhagen 6 (Heldøgns omsorgsboliger) 
1. etasje    469 06 782    Tidsrom 07.30 – 22.30
2. etasje    992 28 457    Døgnbemannet
3. etasje    975 85 226    Døgnbemannet

Legevakt

Telefon:
116117

 

 

Psykososialt kriseteam

Dagtid: 418 60 170

Kveld, natt og helg: 116117 (legevakt)
 

Hva er Psykososialt kriseteam?
​Det er et fagteam som yter psykososial førstehjelp i kriser, ulykker og katastrofer. Med krise eller krisesituasjon menes dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan svekke egen fungering i hverdagen.

Aktuelle hendelser  
Direkte tap eller trussel om tap. Selvmord, selvmordsforsøk, drap, uventet dødsfall hos barn og unge. Vold, ulykker/nestenulykker som kritiske sitasjoner preget av livsfare som brann, flom, gisseltaging, tilskuersituasjon, være vitne til eller ha en rolle som tilfeldig hjelper ved en alvorlig hendelse.
Den beste hjelpen finnes ofte i ditt nærmiljø. Når ulykker og kriser inntreffer, bør det i størst mulig grad mobiliseres støtte fra familie, venner, kollegaer, naboer og lignende. Det kommunale kriseteamet er et supplement når den ordinære helsetjenesten ikke er tilstrekkelig. 

Hvem kan ta kontakt? 
​Psykososialt kriseteam rekvireres primært av helsetjenesten, politi, brannvesen eller kommunen selv. Personer som bor eller oppholder seg i Lillehammer kommune kan også ta direkte kontakt. 

Disse vurderer hjelpebehov i den enkelte krise og avgjør om det skal iverksettes krisehjelp fra kriseteamet eller om det ordinære hjelpeapparatet skal benyttes:
Leder, psykiatrisk sykepleier; Mari-Anne Botheim
​Spesialvernepleier: Heidi Rugsveen
​psykiatrisk sykepleier: Reidun Hammershaug
​Psykiatrisk sykepleier: Anne Skyberg Røseng

 

Rustjenesten

Har du spørsmål om rus og avhengighet?
Rustjenesten hverdager 08.00-21.30. Helg 08.00-15.30.

Telefon: 902 51 514

Telefonen er betjent av helsepersonell. 

Vann og avløp

Driftsmeldinger

Akutte henvendelser: 
​Hverdager, mandag-torsdag fra kl. 15.00- 07.00
Helg, fredag fra kl. 15.00 - mandag kl. 07.00
Telefon 415 65 440

Øvrige henvendelser:
Meld fra her

 

 

Veterinærvakt

Veterinærvakt Lillehammer og Gausdal fra 7. desember 2017

Gausdal og Lillehammer kommuner har for tiden ikke avtale med dyrehelsepersonell om bistand til smådyr og hest utenom ordinær arbeidstid.
 
Smådyr: 
Mjøsvakta er et privat tilbud som har vakt kveld, natt og helg utenom røde dager; tlf. 820 90 190
 
For akutt bistand til smådyr på røde dager:
Universitetsdyresykehuset, Oslo:  tlf. 820 90 102
 
Hest
Hesteklinikken ved Universitetsdyresykehuset i Oslo kan kontaktes. De rykker ikke ut.
Universitetsdyresykehuset, Oslo:  tlf: 922 80 704
 
Produksjonsdyr 

Vakttelefon tlf. 61 22 02 04

Viltnemd

Telefon:
414 65 600