Fallvilt er alt vilt som finnes skadet, sykt eller dødt i naturen. Skadet hjortevilt som må avlives, og hjortevilt som felles som skadedyr, er kommunens eiendom. Fallvilt av andre arter er det statlige viltfondets eiendom.
 

Fallviltarbeid er en kommunal oppgave og det er egne fallviltgrupper/ettersøkslag i hver kommune. Fallviltgruppa har ansvaret for kommunens oppgaver knyttet til:

·        Fallvilt
·        Skadet vilt som må avlive
·        Vilt som felles som skadedyr
·        Kommunens oppgaver i forhold til ettersøk under ordinær jakt.
 
Dyr som kan nyttes til mat skal håndteres som slakt og godkjennes av Mattilsynet. Kjøttet selges til inntekt for viltfondet. Salg av kjøtt fra fallvilt i Øyer annonseres, slik at interesserte kan tegne seg på en liste for kjøp. Rekkefølgen på lista trekkes. I Lillehammer og Gausdal er det sjelden det er kjøtt for salg.
 
Påkjørsel av vilt skal varsles til politiet på 02800
 
Ettersøksavtale
Ved all jakt på storvilt er det krav om tilgang på godkjent ettersøksekvipasje. Hvis en ikke har dette selv eller i eget jaktlag må en inngå en ettersøksavtale med en godkjent ekvipasje.
Norsk kennel kubb fører en oversikt over godkjente ettersøksekvipasjer.
 
 

Ledere for fallviltgrupper

Gausdal  
Ola Kleiven 953 39 622 (vakttelefon)
   
Lillehammer  
Tom Gundersen 414 65 600
   
Øyer  
Mikael Kvam  970 37 161