Renhold

Renhold har i dag ca 70 ansatte. Avdelingen arbeider hele tiden for å øke antall heltidsansatte. Avdelingen jobber også for å øke antall renholdere med fagbrev.
Eiendom drift og Lillehammer læringssenter arbeider tett for å kunne engasjere flyktninger inn i arbeid. Vi har gode praksisordninger slik at de kan få prøve seg som renholdere.
 

Avdelingen leverer alt renhold i våre formålsbygg med fast ansatte renholdere. I tillegg er det satt opp et ressursteam som ambulerer mellom alle bygg og tar renhold der det oppstår fravær. Avdelingen jobber mot et kjemikaliefritt renhold. Det betyr at boning av gulv vil bli faset ut til fordel for bruk av twister-padder som polerer opp gulvene kun ved bruk av vann. Renholdsmaskiner og roboter vil også i stor grad bli en del av renholderens fremtid. Bruk av renholdsmaskiner vil redusere antall arbeidsrelaterte skader og belastningsskader. 

renholdsmaskin_400x300.jpg

Faglig leder på renhold er Kari Rise.

Vaktmester

Eiendom drift har totalt 31 vaktmestere/byggdriftere og håndverkere. Dette er stort sett ambulerende personell som befinner seg på 11 skoler, 10 barnehager og 4 bo- og servicesentre. Vi har et team på tre vaktmestere som drifter hjelpemiddellageret pluss et team bestående av tre vaktmestere og fire håndverkere som bistår i driften av kommunale boliger, ca 700 stk. Totalt er dette 23 personer under ledelse av en områdeleder. Lillehammer helsehus, norges største kommunale sykehjem, driftes av et eget team bestående av seks vaktmestere og en områdeleder.

Avdelingen har også et vaktlag inkludert i det totale tallet som har beredskap utenfor arbeidstiden som er 0700-1500.

Mønstringssted er Rosenlundvegen 6. Vaktmestere på Lillehammer helsehus mønstrer på helsehuset. I Rosenlund ligger Lillehammer kommunes hjelpemiddellager hvor man bl.a tilbyr drop in tjenester for å hente hjelpemidler. I tillegg til fasiliteter for vaktmestere, håndverkere og ressursteam renhold finnes det et snekkerverksted og et malerverksted i bygget. 

IMG_1948_400x300.jpg

Leder for vaktmesterne er Tor Erik Nilsen

Håndverkere

Eiendom drift har fire håndverkere i 3,5 stilling. To snekkere og to malere.
Våre håndverkere mottar primært sine oppdrag fra våre boligforvaltere, og er knyttet til vedlikehold og oppussing av kommunens boliger.

Drift har personalansvaret for håndtverkerne, og leder er Tor Erik Nilsen.