Enkelte planter er forbudt

Noen av plantene på fremmedartslisten er ulovlig å innføre, sette ut og omsette. Hvis du planter noen av disse ut i hagen din, kan du faktisk bli pålagt å fjerne plantene. Av artene på forbudtlisten finner vi blant annet rynkerose, hagelupin, parkslirekne og kjempespringfrø. Fullstendig liste finnes i forskriften om fremmede arter som er hjemlet i Naturmangfoldloven. Om du allerede har forbudte planter i hagen din, er du ikke pålagt å fjerne de, men du har et ansvar for å ikke spre de videre. Vi oppfordrer allikevel at fremmede arter fjernes og leveres til GLØR for destruksjon.

Hvorfor er de forbudt?

Plantene på forbudtlisten har stor spredningsevne i tillegg til at de er svært skadelige for sine omgivelser og for de artene som finnes naturlig i norsk natur. De kan dermed gi alvorlige konsekvenser for biologisk mangfold, for eksempel ved å utkonkurrere stedegne, truede arter. Noen er også giftige og kan fremkalle allergi.

Ikke spre hageavfall

Noen arter sprer vi med vilje, for eksempel når vi planter ut blomster i hagen. Andre sprer vi uten å tenke over det, for eksempel ved å spre hageavfall over gjerdet og ut i naturen. For å forhindre spredning er det derfor viktig å være bevisst på hva du gjør med hageavfallet ditt. Et godt alternativ er å røske opp planten med rot, helst før de frør seg, og levere i lukkede søppelsekker til GLØR. GLØR har egne containere for fremmede arter. Dette spesialavfallet går til forbrenning, for å unngå spredning av frø.

Meld ifra om nye forekomster

Vi oppfordrer de som oppdager nye forekomster av fremmede arter å innrapportere disse til Artsobservasjoner.no. Dette vil danne et bedre grunnlag for miljø- og arealforvaltningen og arbeidet med bekjempelse av fremmede arter.

For mer informasjon om hva du kan gjøre for å unngå eller begrense fremmede arter og hvilke planter du heller bør velge, se linker under.