Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Naturmangfold

Ferdselsforbud

Vis hensyn til trekkfugl i Lågendeltaet

I den søndre delen av Lågendeltaet naturreservat er det forbud mot ferdsel i perioden 15. april til 14. mai. Årsaken er at området har tilhold av trekkfugler som kan være sårbare for forstyrrelser.

Kjempespringfrø2

Unngå spredning av fremmede arter

Nå i sommerhalvåret kommer det frem mange fine og fargerike blomster i hager, parker, langs vegkanter og vassdrag. Dessverre utgjør mange av disse plantene en trussel for norsk natur, såkalte fremmedarter.