Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Volleyballspill på Strandpromenaden

Strandpromenaden

Et flott område for aktivitet og rekreasjon ved Mjøsa.
bruer over Mesnaelva

Mesnavassdraget

Uten Mesna ingen by. Mesnavassdraget er et verdifullt bynært naturområde.
Kartlegging friluftsliv

Fullført kartlegging av friluftslivsområder

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Lillehammer er nå fullført. Dette er et omfattende arbeid som gir økt kunnskap om de friluftsområdene vi har i kommunen. Til sammen er 126 områder nå kartlagt.
Fysisk aktivitet og naturopplevelse - forside

Fysisk aktivitet og naturopplevelse 2018-2021

Høring/offentlig ettersyn

Planen skal være styrende for forvaltning og prioritering innenfor park-, idretts- og friluftssektoren i Lillehammer kommune. Planens handlingsprogram danner grunnlag for prioritering av spillemiddelsøknader fra Lillehammer kommune i perioden 2018-2021.
Friluftsområder i Lillehammer

Verdisetting av friluftsområder - avsluttet

NY FRIST: Høringsfrist 4.juni 2017

Lillehammer kommune har nå utarbeidet et utkast til kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder i kommunen. Høringen er et ledd i kvalitetssikringen og ferdigstillingen av kartleggingen. På grunn av feil i verdisettingen av friluftsområder i områdebeskrivelsen er fristen nå utsatt med 2 uker. Feilene er nå rettet opp.