Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Friluftsliv

Fysisk aktivitet og naturopplevelse - forside

Spillemidler - rullering av kap 5.4 handlingsprogram 2022

Høring/offentlig ettersyn

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2018-2021 skal være styrende for forvaltning og prioritering innenfor park-, idretts- og friluftssektoren i Lillehammer kommune. Planens handlingsprogram danner grunnlag for prioritering av spillemiddelsøknader fra Lillehammer kommune.

bruer over Mesnaelva

Mesnavassdraget

Uten Mesna ingen by. Mesnavassdraget er et verdifullt bynært naturområde.