Påmeldingsskjema: https://forms.gle/mHrkJhRiqoWFHipn9

Skoleklasser får kr 2000,-. Lag og foreninger får kr 150,- per sekk med avfall eller objekt av tilsvarende størrelse. Påmelding innen søndag 2. mai.

Hold Innlandet Rent koordinerer fortløpende med GLØR angående avfallshåndtering. Utstyr deles ut i perioden 26. april - 9. mai og opprydningen må skje i tidsrommet 3.-9.mai.
Dersom det er behov for å rydde andre datoer, eller utvidet påmeldingsfrist, ta kontakt med Hold Innlandet Rent

Geografi
Det skal ikke ryddes i verneområdet Lågendeltaet. Her er det ferdselsforbud stadfestet av Statsforvalteren i Innlandet. Dersom du vet om avfall her, ber vi deg kontakte oss direkte, slik at vi kan fjerne dette etter dialog med myndighetene, NOF og SNO. Dette av hensyn til hekkende fugl og sårbart dyreliv. Ingen dyr skal lide eller forstyrres under våre aktiviteter.

Mer info fra Hold Innlandet Rent