Om skolen

Søre Ål skole er en fulldelt barneskole. Rektor er Fred Steinar Botten. Inspektør er Lasse Sorgendal. Skoleåret 2022 – 2023 er det 362 elever på skolen. 
Søre Ål skole har åpen planløsning. Undervisningen foregår i landskap, ikke i klasserom. Elevene er organisert i storgrupper på trinnet og består som regel av 3 basisgrupper. Elevene deles inn i ulike grupper ut i fra behov. Et lærerteam er ansvarlig for all undervisning på trinnet.
Skolen har et unikt uteområde. Dette består av tre hovedområder; ”Utfordringen”, ”Ball og hjul” og ”Hopp og cross”. Under ”utfordringen” finner du klatreveggen, sportshaugen og hinderløype. ”Ball og hjul” inneholder Håndball, basketball og volleyball – eller nettopp-bane, to bordtennisbord, ballvegg, og skateanlegg. ”Hopp og cross” består av BMX-løype, terrengsykkelløype, skileikanlegg, 60m løpebane og lengdegrop. I tillegg til dette har vi lekeapparater, husker og sandkasse for de minste. Rundt skolen er det et flott friområde som benyttes både sommer og vinter.

Kontakt oss

Telefon
Skolens sentralbord: 61 10 77 77
SFO: 61 10 77 78

Alle ansatte

Epost

Åpningstider: 
Skole: 07:00 - 15:30
SFO: 07:00 - 16:30

Kontaktlærere

Helsesykepleier

Helsesykepleier Kristine Holmen Strømsvåg

Mobil: 915 45 551

Epost: kristine.holmen.stromsvag@lillehammer.kommune.no

 

 

 

Trivselsregler

TRIVSELSREGLER FOR SØRE ÅL SKOLE

Helse:
Spis sunn mat
Vær renslig

Ting man kan gjøre for å være hyggelig:
La alle være med
Støtt andre
Lytt til andre
Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg
Sett andres behov før dine egne
Ta hensyn og ikke bare tenk på deg selv
Vis omsorg for andre rundt deg
Gjør så alle har det bra, både inne og ute

Respekt: 
Vis respekt for hverandre
Si unnskyld hvis du har gjort noe dumt
Folk kan ha ulik tro, men allikevel være venner
Følg regler som blir gitt
Ta vare på skolen og de som er der
Godta andre og deg selv som den du/de er
Hils når du møter medelever eller voksne

For en god skoledag:
Ta ansvar for at det er arbeidsro, så alle lærer mest mulig
Vær positiv og optimistisk, det smitter over på andre
Vær forberedt
Ha orden

Samlingsstund

Hei og velkommen til samlingsstund
 
Hele Søre Ål skole møtes hver dag til en felles start på dagen, der innslag fra elevene presenteres fra scenen i det åpne landskapet.
 
Gjennom mange års erfaring har skolen sett at kultursatsing er læring på mange nivå. Det skaper stolthet og samhold, og det gir impulser tilarbeidet med å skape et godt læringsmiljø.
 
Du kan lese mer om samlingsstund her
 
Samlingsstund Søre Ål.jpg

Logo U.dir nullmobbing