Søknadsskjema

Søknadsfrist for skoleåret 2023/24 er 15. mai 2023.

Ved å klikke på linken under kommer man til det elektroniske søknadsskjemaet. Når det er ferdig utfylt og sendt inn får du en kvittering på skjermen, og også en e-post som bekrefter søknaden.

TIL SØKNADSSKJEMAET

Opptak vil skje i løpet av juni, og da får man beskjed om man får plass eller ikke.

Utmelding/avslutning av undervisningen: All utmelding må skje skriftlig på e-post, eller via elevportalen i SpeedAdmin. Elever som meldes ut i et påbegynt semester, må betale elevavgiften for hele semesteret. Nye elever har én prøvetime.

Utmelding

Utmelding/avslutning av undervisningen: All utmelding må skje skriftlig på e-post til kulturskolen eller via elevportalen i SpeedAdmin. Elever som meldes ut i et påbegynt semester, må betale elevavgiften for hele semesteret. Nye elever har én prøvetime.

Fristen for utmelding er 15.desember for vårsemesteret og 01.mai for høstsemesteret.

Regler for betaling ved utmelding etter frist:
Etter frist fram til semseterstart kr 259,- adm.gebyr
Fra semesterstart til 15.09 (høst) og 01.02. (vår) betales 1/2-pris
Etter  15.09 (høst) og 01.02. (vår) betales 1/1-pris