Søknadsskjema

Alle barn og unge i alderen 4-19 år, bosatt i Lillehammer kommune, kan søke om å bli elev. Man kan være med som elev til 19 år (eller ut videregående skole). 

TILBUD TIL VOKSNE. I noen tilfeller der vi har ledig kapasitet kan vi likevel ta imot voksne elever. Voksne elever vil måtte kunne vike for barn og unge som søker om plass.

 

Søknadsfrist for skoleåret 2022/23 er 12. juni 2022

Ved å klikke på linken under kommer man til det elektroniske søknadsskjemaet. Når det er ferdig utfylt og sendt inn får du en kvittering på skjermen, og også en e-post som bekrefter søknaden.

TIL SØKNADSSKJEMAET

Opptak vil skje i løpet av juni, og da får man beskjed om man får plass eller ikke.

Utmelding/avslutning av undervisningen: All utmelding må skje skriftlig på e-post, eller via elevportalen i SpeedAdmin. Elever som meldes ut i et påbegynt semester, må betale elevavgiften for hele semesteret. Nye elever har én prøvetime.

Utmelding

Utmelding/avslutning av undervisningen: All utmelding må skje skriftlig på e-post til kulturskolen eller via elevportalen i SpeedAdmin. Elever som meldes ut i et påbegynt semester, må betale elevavgiften for hele semesteret. Nye elever har én prøvetime.