Kulturskolens Venner

Kulturskolens Venner er en selvstendig forening som arbeider for å synliggjøre Kulturskolens betydning, samt å være et bindeledd mellom foreldre/ elever og skolen. Foreningen samarbeider også med Kulturskolen om en del arrangementer.

Kulturskolens venner hjelper til på arrangementer, og bidrar med økonomisk støtte til sosiale arrangementer ved Lillehammer Kulturskole. I tillegg deler Kulturskolens venner ut flere stipender av 3000 kr hver høst til elever som over tid har bidratt positivt til miljøet på kulturskolen.

Du kan støtte Kulturskolens venner i sesongen 2021/2022 med medlemskontingent på 250 kr på Vipps nr 541573 eller til konto 2000.67.98277.  Mange støtter Kulturskolens Venner gjennom grasrotandelen : Org.Nr 812013912

Årsmøtet i Kulturskolens Venner 01.12.2022 valgte dette styret

 

Ola Dahl (leder) 924 53 335, Emily Stange, Kjartan Mikkelsen, Silje Nyseter, Solveig Berntsen, Terje Ødegaard

 

KSVenner.PNG