Priser

PRISER pr.01.01.22
Som følge av budsjettvedtaket for 2022 er prisene justert opp fra 01.01.2022.

Prisene gjelder pr. semester/halvår.

 Hva Pris   Merknad
Instrument og sang kr 2254,-                  
Kor kr 1502,- Kor er gratis for sang og pianoelever
Billedkunst kr 1502,-  
Teater kr 1502,-  
Orkester kr 450,- Orkester er gratis for instrumentalelever
Instrumentleie kr 603,-  

 

Regler for betaling ved utmelding etter frist:

· Mellom frist og semesterstart: 250,- admgebyr
· Fra semesterstart til 15/9 for høstsemesteret og 1/2 for vårsemesteret betales ½-avgift
· Etter 15/9 for høstsemesteret og 1/2 for vårsemesteret betales 1/1 avgift
Utmeldingsfristene er 15/12 for vårsemesteret og 1/6 for høstsemesteret

Søskenmoderasjon

​Søskenmoderasjon gis slik:


1. 30 % reduksjon i prisen for èn undervisningsplass for søsken nr. 2.
2. 75 % reduksjon i prisen for èn undervisningsplass for påfølgende søsken.
3. Moderasjonen gjelder for ett tilbud / èn undervisningsplass pr. elev.
4. Søskenrekkefølgen tar utgangspunkt i dyreste tilbud i kulturskolen.
5. Som søsken regnes søsken registrert på samme adresse i folkeregistret.
6. Søskenmoderasjon trår automatisk i kraft.

Friplass

Friplass: (vedtatt i Formannskapet 17.03.15 samt justert basert på tall fra SSB pr. 2019)
1. Friplass må søkes samtidig som søknad om opptak, og ved re-registrering til nytt skoleår. 
2. Det kan søkes om friplass for barn og unge under 18 år ved Lillehammer kulturskole ut fra følgende grenser for familiens samlete netto inntekt (sum inntekt minus sum skatt) avhengig av antall hjemmeboende barn under 18 år:
                       

Enslig forsørger med ett barn kr 308000,-
Enslig forsørger med to barn kr 380100,-
 Enslig forsørger med tre barn kr 451400,-
Par med ett barn  kr 427600,-
Par med to barn kr 498900,-
Par med tre barn kr 570200,-
Par med fire barn  kr 641500,-


3. Siste års skatteoppgjør må vedlegges søknaden.
4. Det søkes om friplass for ett skoleår om gangen.
5. Det kan søkes om 1 friplass pr. elev.
6. Det søkes på eget søknadsskjema. Klikk her.