Forskrift for husholdningsavfall

Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger ble vedtat av kommunestyrene i Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner og gjelder fra 1. juli 2017. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i de tre eierkommunene. For mer informasjon, se forskriften med administrativ veileder under.

Renovasjonsforskriften
Vedlegg 1: Definisjon boenhet
Vedlegg 2: Veileder til forskriften

Søknad om fritak for renovasjonsgebyr

Under visse vilkår er det mulig å søke om fritak for renovasjonsgebyret. 
Elektronisk søknadsskjema finner du her.

Priser på renovasjon

Renovasjon er en kommunal tjeneste som er selvkostfinansiert. Dette innebærer at kommunens innbyggere betaler gebyrer tilsvarende kostnadene for renovasjonstjenestene. Mer informasjon om selvkostprinsippet finner du her.

Her finner du informasjon om gjeldende priser og gebyrer på renovasjonstjenestene for husholdninger og fritidsboliger i Lillehammer.

Vanlige spørsmål rundt renovasjon/avfallstømming

For spørsmål rundt kildesortering, tømmekalender, åpningstider Roverudmyra miljøpark, endring av størrelse på beholder, hytterenovasjon mm, se GLØR sine hjemmesider eller ta kontakt med GLØR på 61 27 05 60 eller på e-post: kundeservice@glor.no.