I Lillehammer er det nedbørmålestasjon ved Sæterhagen på Søre Ål. Tidsserien er imidlertid kort og IVF-kurvene er basert på en serie som ble avsluttet for 28 år siden. Dette innebærer at IVF-kurvene vurderes å ikke være representative når det gjelder utviklingen mot mer intens korttidsnedbør. Hamar og Gjøvik har nyere måleserier og kurvene som nå er utarbeidet er konstruert ut fra data fra både Lillehammer, Hamar og Gjøvik.

Alle tilgjengelige varigheter_lsha.pdf

Alle tilgjengelige varigheter_lsha_tabell.pdf

Alle tilgjengelige varigheter_mm.pdf

Alle tilgjengelige varigheter_mm_tabell.pdf

IVF Lillehammer Full Tabell 2019.pdf

Varigheter 1-24 t_lsha.pdf

Varigheter 1-24 t_lsha_tabell.pdf

Varigheter 1-24 t_mm.pdf

Varigheter 1-24 t_mm_tabell.pdf

Varigheter 1-60min_lsha.pdf

Varigheter 1-60min_lsha_tabell.pdf

Varigheter 1-60min_mm.pdf

Varigheter 1-60min_mm_tabell.pdf