Velkommen til Nordre Ål skole

Nordre Ål skole stod klart til skolestart høsten 2019 og huser elever fra tidligere Ekrom og Kringsjå skolekrets. Ved skolestart i 2023 har vi 555 elever.

Skolen er heldig som har et uteområde som inspirerer til fysisk aktivitet, lek og læring og i tillegg har vi kort avstand til bysentrum med alle muligheter det innebærer. Skolen har faglig dyktige lærere og assistenter, engasjerte foreldre og et aktivt FAU. Forholdene ligger med andre ord til rette for at elevene skal oppleve at de går på en skole med støttende miljø både hjemme og på skolen.

Om skolen

Skolen er bygget i massivtre og har 24 klasserom og kapasitet til 627 elever fordelt på 1.-7.trinn.
Skolen er over 3 plan og er på 8400 kvadratmeter, hvorav 1500 kvadratmeter er en flott flerbrukshall.

Ønsker du å leie skolen? Vi har en flott ny flerbrukshall, samt kantineareler, møterom og musikkrom. Mer informasjon finner du her. 

Skolen har sin egen skoleavis.

Utgave 15 - Juni 2023 kan du lese her
Utgave 14 - Påske 2023 kan du lese her
Utgave 13 - Desember 2022 kan du lese her
Utgave 12 - Oktober 2022 kan du lese her
Utgave 11 - Juni 2022 kan du lese her
Utgave 10 - April 2022 kan du lese her
Utgave 9 - Desember 2021 kan du lese her
Utgave 8 - Juni 2021 kan du lese her
Utgave 7 - Mars 2021 kan du lese her
Utgave 6 - Desember 2020 kan du lese her
Utgave 5 - Halloween 2020 kan du lese her
Utgave 4 - Oktober 2020 kan du lese her
Utgave 3 - Juni 2020 kan du lese her
Utgave 2 - April 2020 kan du lese her
Utgave 1 - Februar 2020 kan leses her.

Bilder fra Offin
Fotograf Peder Otto Dybvik

DSC06408 NordreÅlSkole-Foto PederOttoDybvik.jpg DSC06326 NordreÅlSkole-Foto PederOttoDybvik.jpg DSC06432 NordreÅlSkole-Foto PederOttoDybvik.jpg DSC06468 NordreÅlSkole-Foto PederOttoDybvik.jpg DSC06516 copy NordreÅlSkole-Foto PederOttoDybvik.jpg
DSC06471 NordreÅlSkole-Foto PederOttoDybvik.jpg

Kontakt oss og undervisningstider

Nordre Ål skole
Gamle Kringsjåvegen 54
2618 Lillehammer

Åpningstider 

Skolens administrasjon er å treffes alle dager fra 08.00-15.30. Fredager til 15.00
SFO har ordinære åpningstider fra 07.30-08.45 og 13.15/14.30-16.30

Skolens undervisningstider finner du her 

Hovednummer 61 26 52 80
Reidun Langvegg Stalsberg, Rektor 986 66 229
May Britt Høistad, avdelingsleder 1. klasse og SFO leder 992 26 420
Tove Berg Nilsen, avdelingsleder 2.-4. klasse 414 83 020
Mette Skarpjordet, avdelingsleder 5.-7. klasse 977 06 827
Eli-Brit Y. Holen, sekretær 61 26 52 80
Rik de Boer, vaktmester 482 10 324
Sigrun Bjørnbekk, helsesykepleier 908 08 842
Kari Inga Tande Rustad, helsesykepleier 948 56 897
SFO 1. trinn 907 10 349
SFO 2. trinn 948 86 440
SFO 3. trinn 907 10 488
SFO 4. trinn 907 01 382
 
 
 
 

Kontaktlærere

Skoleåret 2023 - 2024.

Hvert trinn er delt inn i klasser med en eller flere kontaktlærere. Lærerene på trinnet planlegger og gjennomfører undervisningen sammen. Det lages læringsplaner som går over en eller to uker med utgangspunkt i periodeplaner. Disse planene er felles for trinnet. Foreldrekontaktene og kontaktlærerene på trinnet planlegger og gjennomfører trinnvise foreldremøter minimum to ganger i året

1.TRINN 
Kontaktlærer 1A: Dorte Korsæth
Kontaktlærer 1B: Ellen Løkken
Kontaktlærer 1C: Marit Rødølen Opsahl
Kontaktlærer 1D: Martine Aarnes

2.TRINN 
Kontaktlærer 2A: Sarah Bjørnbekk
Kontaktlærer 2B: Mari Bjørkhaugen
Kontaktlærer 2C: Line Solbakken

3.TRINN 
Kontaktlærer 3A: Anne Gro Hovda Berg
Kontaktlærer 3B: Elisabeth Moen
Kontaktlærer 3C: LIv Kari Haug

4. TRINN 
Kontaktlærer 4A: AndersTaarud Hølmo
Kontaktlærer 4B: Siv Hege Skansen Lien
Kontaktlærer 4C: Hedvig Bleken
Kontaktlærer 4D: Lene Brekken

5.TRINN
Kontaktlærer 5A: Ragnhild Skundberg
Kontaktlærer 5B: Lena Dalen
Kontaktlærer 5C: Jo Erling Bakken

6.TRINN 
Kontaktlærer 6A: Hanne Trønnes
Kontaktlærer 6B: Inger Johanne Hammerdal
Kontaktlærer 6C: Øyvind Ahlsen

7.TRINN 
Kontaktlærer 7A: Elin Gjerdet/Heidi Nilsen
Kontaktlærer 7B: Ingrid Heide Slapgaard
Kontaktlærer 7C: Lars Magnus Rustad Stakston
Kontaktlærer 7D: Erik Moseng

   

Foreldrekontakter og FAU

Foreldrekontakter
Samarbeidet mellom foreldrene er også viktig. Når foreldrene kjenner hverandre, er det lettere å snakke sammen om regler for barna. Og når barna vet at foreldrene snakker sammen, gjør det dem tryggere på hverandre. Foreldrekontakten er spesielt viktig for samarbeidet mellom foreldrene, og med kontaktlæreren. 
Det velges en foreldrekontakt og en vara pr. klasse.

Foreldrekontakter for 2023-2024
1A  
1B  
1C  
2A  
2B  
2C  
3A  
3B  
3C  
3D  
4A  
4B  
4C  
5A  
5B  
5C  
6A  
6B  
6C  
6D  
7A  
7B  
7C  
   

 

Les mer om foreldrekontaktens rolle på FUG sine hjemmesider

FAU
I tillegg velges det en representant fra hvert trinn og 1 vara til FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg). 
Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Valgte representanter for 2023-2024

​FAU leder er Erik Qvam 
eqvam@hotmail.com 
Nestleder er Vincent Keravec
Sekretær er Tove Høyemsvoll

 

Les mer om FAU på UDIR sine hjemmesider og på FUG sine hjemmesider

FAU

Håndbok for FAU Nordre Ål skole

Referat fra FAU møter 
skoleåret 2023-2024

23.09.23
04.10.23
06.12.23
03.01.24
14.02.24
06.03.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TRINN
Torstein Buggeland (torsteingb@hotmail.com)

vara: Kim Borgersen (kim.borgersen@outlook.com )

2. TRINN
Martine Andresen (martinelandresen@gmail.com)

vara: Håkon Humberset (humbe@humbe.no )

3. TRINN
Oddvar Møllerløkken (oddvar.mollerlokken@gmail.com)

vara: Karen Lauvålien (karenlauvalien@gmail.com )

4.TRINN
Ragnhild Stendahl (ragnhildwl@hotmail.com)

vara: Merethe Norheim Morken (merethe.norheim@gmail.com)

5. TRINN
Vincent Keravec ( keravecv@gmail.com )

vara: Hanne Kristiansen (hanne@ntu as.no)

6. TRINN
Hanne Marie Flasnes (hannemariekveen@hotmail.com )

vara:

7. TRINN
Frøydis Andresen (froydisen@hotmail.com)

vara: Sigrid Skjølås (sskjolas@hotmail.com)

 
 
Tidligere referater
 
 
 
 

 

Helsesykepleier

Helsesykepleier:  
Sigrun Bjørnebekk (1-4 trinn): tlf. 908 08 842 Eller benytt epost
Kari Inga Tande Rustad (5-7 trinn): tlf. 948 56 897 Eller benytt epost

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn, ungdom og deres foreldre. 

Skolehelsetjenesten har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. For mer informasjon om skolehelsetjenestens arbeid og tilbud, se her. 

Elever, foreldre og lærere er velkommen til å ta kontakt for samarbeid om elevenes helse og trivsel.

Helsesykepleier har taushetsplikt!

 

Visma Flyt skole

Vi ønsker en god kommunikasjon mellom skolen og hjemmet og i den forbindelse så har Lillehammer kommune har anskaffet et nytt skoleadministrativt system; Visma Flyt Skole (forkortet VFS). Som foresatt med barn i Lillehammerskolen har du tilgang til dette systemet, både via en foresattportal og via en app.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med foresattportalen og laster ned appen. Foresattportalen finner du på internettadressen skole.visma.com/lillehammer

 

Hva betyr dette for meg?

VFS er et fullverdig skoleadministrativt system og her du vil finne all skole- eller SFO-relatert informasjon om dine barn i Lillehammerskolen. Dette inkluderer blant annet

  • administrering av kontaktinformasjon til deg og ditt barn
  • digital kommunikasjon med skolen, herunder sende og motta meldinger (som samles i en digital meldingsdagbok), administrering av digitale samtykker (publisering av bilder, utdeling av jodtablett, skyss i privat bil med flere) samt søknader om permisjon eller skolefri
  • administrering av eventuelle SFO-plass
  • finne alt registrert fravær