Insekter pollinerer planter og bidrar derfor til en vesentlig del av vår matproduksjon . I Norge blir mer enn 1000 plantearter pollinert av insekter. Trolig har nesten 80 % av ville norske planter nytte av besøk fra insekter. I tillegg er insekter mat for en rekke andre arter og de bryter ned biologisk avfall.

Antallet insekter i verden minker drastisk. Det kan føre til en kollaps av naturens økosystemer ifølge en ny forskningsrapport

Rapporten har pekt ut fire hovedårsaker til hvorfor mengden insekter minker:

  • Tap av leveområder til fordel for urbanisering og intensivt landbruk
  • Forurensning, i hovedsak fra plantevernmidler og gjødsel
  • Biologiske faktorer som sykdommer og fremmede arter
  • Klimaendringer


Hva kan du gjøre?
Hager er viktige levesteder for de ville pollinatorene når de naturlige leveområdene deres blir ødelagt. Derfor kan du i din private hage hjelpe insektene ved å gi de et vilt og variert landskap og plante blomstene de liker. Velg helst ulike planter som blomstrer gjennom hele sesongen. Tips og liste på hvilke planter du bør velge finner du i linkene nederst.

Det er også bra å "beholde rotet" i hagen fordi døde greiner og strå danner naturlige levesteder for insektene, og død ved gir et økt mangfold av insekter, sopper og lav. Du kan også bygge insektshotell og humlekasser for å hjelpe insektene. 

Kulturlandskap er landskap formet av mennesker gjennom bruk i tusenvis år og disse er avhengig av vår skjøtsel. Når slåtten bør finne sted, kommer an på klima og høyde over havet, og man bør holde seg til tradisjonelt slåttetidspunkt. Høyet bør hesje- eller bakketørkes et par dager etter slåtten, før det fjernes. Dette gjør at plantenes frø rekker å modne og drysse ned på bakken. Hvis høyet ikke fjernes, vil det virke som gjødsel på enga, og slåtten virker da delvis mot sin hensikt. 

Det anbefales å bruke ljå for å slå en eng fordi tyngre redskap som gressklipper vil pakke jorden tett. I tillegg kutter gressklippere opp plantene i små biter som er vanskelig å rake opp og man får en gjødseleffekt på engen som ikke er ønskelig. Se skjøtselhefte fra Sabima for mer informasjon om skjøtsel av kulturlandskapet.

For mer informasjon: