Hvorfor er dette nyttig for deg?

Vi varsler deg ved hendelser du trenger å vite om. Det kan være stenging av vann, vannlekkasjer, driftsavbrudd eller andre hendelser som krever rask informasjon.

SMS-varsel kan også benyttes til å formidle informasjon til innbyggerne når kommunen har satt krisestab.

Hvordan finner vi deg?

Gemini varsling bruker tre registre for å nå ut med informasjon til deg. Merk at du selv har ansvar for din egen oppføring. Kommunen kan ikke lenger oppdatere registre for deg.

Privatpersoner

Kontaktinformasjonen blir henta fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi). Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobilnummer og din e-postadresse i kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige henter kontaktinformasjonen herfra, for eksempel til skattemeldingen.
Oppdater kontaktinformasjonen din  her (Norge.no)

Bedrifter

Bedriften som er registrert på gateadressen, blir varsla ut fra informasjonen registrert i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter bli henta fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene.
Gå til Brønnøysundregistreret her.

Tilleggsregister

Tilleggsregisteret kan du bruke hvis du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Tilleggsregisteret benyttes kun av din kommune. Det er derfor viktig at du oppdaterer informasjonen i tileggsregisteret hvis du flytter til en annen kommune.
Gå til tilleggsregisteret her (Varslemeg.no).

Sårbare virksomheter

Sårbare virksomheter er for eksempel bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet.
Dette kan være sykehus og medisinske sentre, alders- og sykehjem, leger og tannleger, barnehager og skoler, næringsmiddelprodusenter og bønder/husdyrhold. Tilleggsregisterert gjør at kontaktpersoner for virksomheter kan knyttes til virksomheten, med sitt telefonnummer. Kontaktpersonen vil da motta varsel fra kommunen samtidig med virksomheten.
Registrer deg i tilleggsregisteret her (Varslemeg.no).

Får du ikke varsler?

1. Er du folkeregistrert på din adresse? Sjekk din adresse i Folkeregisteret her.
2. Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon? Oppdater din kontaktinformasjon her.
3. Husk å melde flytting hvis du bytter adresse.
 

Hemmelig telefonnummer

Hvis du har hemmelig nummer og ønsker varsling, må du registrere deg i tilleggsregisteret. Kryss av for hemmelig nummer når du registrerer deg.

 

Se tidligere varsler?

Oversikt over utsendte varsel.