Hvordan få varsel?

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner og en automatisert talemelding til de som kun er registrert med fasttelefon. Oppdatering av din informasjon kan gjøres via linken lenger opp i teksten.

Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det?

Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring under www.servicevarsling.no hvor kontaktdata administreres.

Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er registrert på i folkeregisteret. Om du for eksempel ønsker å få varsel som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende.

Hvordan virker det?

I forbindelse med vannavstenginger, lekkasjer, driftsavbrudd osv. vil det gå ut en melding om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.

Hva om jeg har hemmelig nummer?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at du ikke mottar varsling med dagens system. Dersom du likevel skulle ønske varsling, kan du registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for andre.

Varsles også bedrifter?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som kan varsles.

Sårbare abonnenter

Abonnenter med spesielle behov for varsling ved bortfall av vannforsyningen eller endring i vannkvaliteten bør registreres som sårbare abonnenter.

Lillehammer kommune tar spesielle hensyn til sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, som vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet.

Tjenesten tilbys til sepesielt sårbare abonnenter som:

* Alders- og sykehjem
* Frisører
* Hoteller
* Leger/medisinsk
* Næringsmiddelindustri
* Dagligvare
* Renserier/vaskerier
* Restauranter/spisesteder
* Skole/barnehage
* Sykehus
* Tannleger/tannhelse

Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du registrere adressen din som sårbar abonnent. Du må også oppgi mobilnummer og e-postadresse.

Det kan du gjøre ved å sende oss en e-post