Opplæringsloven gir elever rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. - 10. trinn). Skolen eller kommunen melder inn skysselever til Innlandstrafikk, som organiserer og planlegger skoleskyssen.

Det kan søkes om skoleskyss ved farlig skolevei, spesielle behov og delt bopel. Søknad vedrørende farlig skolevei gjøres på nett i Visma portalen (appen kan ikke benyttes).

Mer informasjon om skoleskyss i grunnskolen, reglement og skjemaer finner du på Innlandstrafikk sine nettsider: https://innlandstrafikk.no/skoleskyss/grunnskole/