Skoleruta i Lillehammer er felles for skolene når det gjelder første skoledag, siste skoledag og ferier. Når det gjelder hvordan planleggingsdagene gjennomføres i løpet av skoleåret er det noe variasjon.  Gå til den enkelte skoles hjemmeside for å finne skoleruta som gjelder der.

Skoleåret 2022-2023, utdrag

Første skoledag Mandag 15.august
Høstferie Uke 41
Vinterferie Uke 9
Siste skoledag Fredag 16.juni

 

Skoleåret 2023-2024, utdrag

Første skoledag Mandag 21.august
Høstferie Uke 41
Vinterferie Uke 9
Siste skoledag Fredag 21.juni

 

Skoleåret 2024-2025, utdrag

Første skoledag Mandag 19.august
Høstferie Uke 41
Vinterferie Uke 9
Siste skoledag Fredag 20.juni