I Lillehammer kommune er det folkeregistrert adresse som definerer hvor en elev skal gå på skole.

I noen tilfeller vil likevel skolebytte kunne innvilges. Det er skolesjefen som fatter vedtak om skoleplass utenfor skolekretsen etter søknad. Mer informasjon om dette finner du i kommunens forskrift om skolekretsgrenser.

Søknadskjema for skolebytte.

Kommunens tekniske webkart gir oversikt over skolekretsene. Fyll først inn Lillehammer kommune i kommunefeltet. Åpne fanen "tegnforklaring" (den som viser bilde med punkter), finn plusspunktet "kretser" og åpne dette, marker skolekretser for å få opp webkartet med skolekretsene.