Vi fortsetter med lavterskelkurs i korsang. Nå er Tone Løvik, Paula Strand og Øivind Pedersen kursledere.

Målet med kurset er å bli introdusert til korsang, lære litt teknikk, bli med i et fellesskap, få troen på seg selv til å synge og evt. til å starte i et vanlig kor senere.
Tilbudet er todelt. En avdeling for nybegynnere og de som vil lære mer om basisferdigheter, og én for de som har vært med en stund.

Det er mange forskningsresultater de senere år som beviser at det å synge i kor gir mening og sammenheng i tilværelsen, også for mennesker som lider av kroniske sykdommer. Korsang fungerer som en individuell ressurs ved at den kan bidra til bedre selvfølelse, opplevelse av mestring, avkobling fra evt. smerte, emosjonell  trening og redusert stress. Korsang er også en sosial aktivitet som kan gi trening i kommunikasjon, skape relasjoner og være et treffpunkt. Tilbudet er en del av ”Krafttak for sang” sitt ”Syng deg friskere”-prosjekt.

Bli med da vel! Dette blir gøy!

Kurssted: Kafé Banken i Kulturhuset Banken

Start: Onsdag 25. januar kl. 18.30—21.00. Kurset går t.o.m. onsdag 24. mai.

Pris: Kr. 750,- pr. person inkludert noter.

Instruktører: Øivind Pedersen, Tone Løvik og Paula Strand

Påmelding innen 17. januar 2022 til Anne Brit Lee, Kultur og fritid, Lillehammer kommune, tlf. 611 05 155, e-post: anne.brit.lee@lillehammer.kommune.no

Øivind Pedersen har utdanning og lang erfaring som dirigent, produsent og musikkpedagog. Han er opptatt av sangglede og at alle har mulighet til å mestre, bare de tør å prøve.  Han har vært musikk-/kulturskolerektor og kultursjef i Lillehammer og har hatt ulike verv og oppdrag i norsk kulturliv. Mange kjenner han kanskje fra Den Norske Mannsoktett der han har skrevet mange av arrangementene. Kurset vil inneholde grunnleggende stemmepleie og kan føre til godt humør!

Paula Strand - Paula er sangpedagog og har bl.a. studert ved Musikkonservatoriet og ved Barrat Dues Musikkinstitutt. Hun er også kordirigent og underviser nå bl.a på Create i Lillehammer.

Tone Løvik - opprinnelig fra Grimstad, har sunget i mange typer forskjellige kor og vokalgrupper, bl.a. i vokalgruppen A la carte. Jobber til daglig som lektor i musikk ved musikklinja på Gjøvik vgs.. Har studert innovativ korledelse, er utdannet sanger og sangpedagog som autorisert underviser i Komplett sangteknikk. Har jobbet som kordirigent i snart 30 år, og de siste 10 årene har hun i tillegg jobbet freelance som stemmeinstruktør. Hun er opptatt av å lære bort konkrete ”sangverktøy” som hver sanger kan bruke på egenhånd.