Godkjenning
For å gifte deg må du få godkjenning fra Folkeregisteret, papirene fyller du ut her. Utfylte papirer kan sendes elektronisk eller per post 

Dersom du sender pr. post, er adressen for personer bosatt i Lillehammer og Østlandet forøvrig:
Skatt Øst .....................(kommunenavn)
Boks 1705 Valaskjold
1705 Sarpsborg

Prøvingsattest
Deretter mottar brudeparet en prøvingsattest fra Folkeregisteret, som stadfester at de oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne må paret selv, i god tid før vielsen, sende til den kommunen hvor de ønsker å bli viet, sammen med sitt ønske om når vielsen skal foregå. Kommunen vil deretter ta kontakt for å avtale tid og det praktiske for øvrig i forbindelse med vielsen. Alternativt kan det krysses av for at den sendes direkte til vigselskommunen når søknad om å gifte seg fylles ut.

Prøvingsattest sendes til:
postmottak@lillehammer.kommune.no eller Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer

I kommunene har ordfører og varaordfører vigselsmyndighet etter loven.

I tillegg kan kommunestyret i Lillehammer delegert vigselsretten til rådmann, kommuneadvokat og HR-sjef. Vielsen skjer i  seremonirom i 2. etg. i rådhuset. Fortrinnsvis ønsker vi at vielser skal skje innenfor arbeidstiden. Det er gratis å gifte seg i Lillehammer kommune.

Har du behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med Servicetorget, tlf. 61 05 05 00.