Lillehammer kommune kan tilby læreplasser med

 • bred praksis innen hvert enkelt fag
 • egenvurdering og individuell vurdering underveis i læretiden
 • veiledere som er kurset i veiledningsmetodikk og som får faglig påfyll jevnlig
 • samlinger for lærlinger to ganger i året
 • muligheter for praksis i utlandet via internasjonalt sevicekontor

Vi tilbyr disse fagene

 • barne- og ungdomsarbeider
 • helsefagarbeider
 • institusjonskokk
 • kontor og administrasjon
 • byggdrifter
 • feier

Slik søker du om lærlingeplass

Lærlingelønn

Lærlinger tjener 50 prosent av fagarbeiderlønn, fordelt over to år.

Hør fra våre lærlinger

Spennende. Morsomt. Tøft. Lærerikt. Sosialt. Det er noen av ordene våre lærlinger bruker for å beskrive sin lærlingeperiode.

I videoen forteller tre av våre lærlinger om hvordan det er å være lærling i Lillehammer kommune.