• Kommunestyre, 47 representanter
  • Formannskap, 13 representanter
  • Ordfører og varaordfører (blant formannskapets faste medlemmer)
  • Planutvalg, 9 representanter
  • Kontrollutvalg, 5 representanter
  • Utvalg for helse og velferd, 7 representanter
  • Utvalg for oppvekst, utdanning og kultur, 7 representanter
  • Utvalg for klima, miljø og sammfunnsutvikling, 7 representanter

Valgresultat 2019

Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og arbeidsvilkår i Lillehammer kommune

Klikk på et råd eller utvalg for å se de folkevalgte