Priser

Priser for parkering på kommunale parkeringsplasser i Lillehammer fra 1. januar 2020:

  Korttidsparkering
maks 3 timer
Dagsparkering
maks 8 timer
Lurhaugen, Stampesletta og Speiderhuset Birkebeiner stadion
Timespris

1. time: 23,-
2. time: 37,-
3. time: 39,-

1. time: 23,-
2. time: 16,-
3. time: 8,-
4. time: 5,-
5. time: 5,-
6. time: 2,-
7. time: 2,-
8. time: 2,-

1.time: 10,-
2. time: 10,-
3. time: 10,-
4. time: 6,-
5. time: 4,-
6. time: 3,-
7. time: 3,-
8. time: 3,-

1. time: 35,-
Totalpris 99,- 63,- 49,- 58,- (per døgn)
Årskort 6825,- (inkludert mva) 6825,- (inkludert mva) 4595,- (inkludert mva) 600,- (inkludert mva)
Halvtårskort 3981,- (inkludert mva) 3981,- (inkludert mva) 2680,- (inkludert mva)  
Kvartalskort 2560,- (inkludert mva) 2560,- (inkludert mva) 1723,- (inkludert mva)  

Kanthaugen parkeringsplass er avgiftsbelagt alle dager kl. 00:00- 24:00, pris: 28,- pr. time og 50,- per døgn. Årskort koster 600,- og er kun gyldig på Kanthaugen parkeringsplass.

Betaling og kjøp av årskort

Betal på parkeringsautomatene med mynt, kredittkort eller med mobiltelefon via appen EasyPark. Parkeringsautomatene er tilrettelagt for bruk av kredittkort, bensinkort etc. på disse parkeringsautomatene kan kunden velge å betale etterskuddsvis slik at det kun betales for effektiv parkeringstid.

Kjøp av årskort gjøres i EasyPark-appen som du kan laste ned via App Store eller Google Play.
 

Parkering med urskive

I enkelte kommunale veger og gater tilbys det gratis parkering i en tidsbegrenset periode.
P med urskivePå flere av disse parkeringsplassene er det trafikkskilt som inneholder symbolet for urskive. 
For å parkere lovlig på slike parkeringsplasser må urskive legges godt synlig bak bilens frontrute for kontroll.
Urskive benyttes for å dokumentere at parkering skjer i innenfor maksimal tillatt parkeringstid.
Dersom det ikke markeres når bilen ble parkert, eller står ut over tillatt tid, kan det bli ilagt kontrollsanksjon på kr 300.-.
 
Urskive kan kjøpes på de fleste butikker som fører bilrekvisita, eventuelt kontakt Lillehammer kommunes servicetorg.
 
Slik parkerer du med urskiveUrskive_1.jpg
  • Sjekk trafikkskiltene hvor lenge det er tillatt å parkere
  • Still viseren på urskiven til det tidspunktet bilen parkeres
  • Legg urskiven godt synlig bak frontruten med viseren ut
  • Du kan nå stå parkert så lenge som angitt på trafikkskiltene

 

Parkering for motorsykkel/moped

Lillehammer kommune har to plasser som er tilrettelagt for motorsykkel/mopedparkering. Den ene er midt i Wieses gate, den andre øverst på Lilletorget. Begge plasser er skiltet med parkering for motorsykkel/moped. 

Spørsmål?

Har du spørsmål om noen av parkeringsplassene våre? Send det på e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no og merk den med "Parkering".