Kringsjåhallen ligger nord i byen, ved Kringsjå skole. Den ble bygd i 1988 av Lillehammer Lawn Tennisklubb og Lillehammer Kommune. Lillehammer kommune har senere kjøpt ut andelen til tennisklubben. Hallen benyttes som gymsal for skolen på dagtid, og i hovedsak til tennisaktivitet på kveldstid. I tillegg har Lillehammer Bordtennisklubb, Lillehammer Bueskytterklubb og noen fotballag sin aktivitet i hallen.    

Hallen har tre tennisbaner med internasjonale mål, skilt fra hverandre med nettvegger. Dekket er av typen PlexiPave Competition, som i utgangspunktet er et spesialdekke for tennis, og det ble lagt høsten 2004.

I tilknytning til Kringsjåhallen ligger utendørsanlegget til Lillehammer Lawn Tennisklubb. Anlegget består av 6 adskilte tennisbaner. Ved arrangement benyttes hallens faciliteter som garderober, møterom og kiosk. 

Oversikt over bruk av Kringsjåhallen finnes her: Utleie Kringsjåhallen 

Leiepriser: 

Anl.enhet

Leietaker

Pris

Merknad
1 bane Lokal aktivitet barn/unge

125 kr/t

  Lokal aktivitet senior

265 kr/t

 
Hel hall Lokal aktivitet barn/unge 190 kr/t
   Lokal aktivitet senior 660 kr/t
  Arrangement

1050 kr/t

Egen avtale ved arr. over flere dager

  

 

Informasjon/bestilling

For informasjon og bestilling av leie i Kringsjåhallen på ettermiddag og helg ta kontakt med: 

    •  
Lillehammer Kommune, Park og idrett
   Tlf: 610 50 500
  E-post: idrettsbooking@lillehammer.kommune.no