Håndballhall med god tribunekapasitet, garderobeanlegg og fasiliteter for styrketrening. Hallen ligger som en integrert del av Jorekstad idrettspark og Jorekstad fritidsbad. Eies av Jorekstad AS. 

 

Kontaktinformasjon: Jorekstad AS