Allsang

Sjur Magnus er på alle bo- og servicesentrene og helsehuset i løpet av uka. Når og hvor kan du se på ukeplaner som henger oppe ved sentrene og under det skjer i GD.
Det er den kulturelle spaserstokken som har leid Sjur Magnus til disse oppdragene fra kulturskolen.

Andakt og samtaler

Diakon Solbjørg Skruklien er ofte med på andaktene på helsehuset. 
 På bo og- servicesentrene har hun noe vi kaller "tid for tanker". Da samles de som har lyst til samtaler og diskusjoner om forskjellige temaer. Diakon kan også formidle kontakt hvis noen ønsker å snakke med sin religions prest eller leder.

Arbeidsstue

Det er arbeidsstue på alle bo og servicesentrene. Skårsetlia og Busmoen drives av frivillige mens aktiv omsorg Lillehammer driver arbeidsstuene på Søre Ål, Gartnerhagen og Horsters Minde.

Her kan alle som har lyst til å drive med en eller annen form for håndarbeid møte opp.

Vi har loddsalg på høsten med flotte premier og julemesse i november/desember. 

Bingo

Det er en sosial aktivitet samtidig som det samler folk fra nabolaget og de som bor på bo- og servicesentrene.

Filmfremvisning

Per Sørensen viser film rundt om på bo og servicesentrene. Noen på dagtid og andre steder på ettermiddager. Tid og sted finner du på ukeplaner rundt om på de ulike bo og servicesentrene.

Kulturelle skolebesøk

Søre Ål skole har helt siden teamets oppstart gjennomført kulturelle samlinger for oss fast og trutt uten opphold. Samtlige elever kjenner nok nå et eierskap til Helsehuset. Vi er så takknemlige for dere! Dere er godt vant med å stå på scenen og gjør alltid en grundig presentasjon!

Rebus

Rebus ute startet vi med på fredager ved Skårsetlia bo og servicesenter i 2016. Nå i 2017 har vi videreført det til Søre Ål bo og servicesenter. Her er det rebus på onsdager.
 Dette er veldig populært så tanken er å få det til på alle bo og servicesentrene etterhvert.

På helsehuset har vi rebus inne i sansegangen utenfor avdelingene A, B, A1 og B1

Sittedans

På alle bo og servicesentrene har vi en eller annen form for sittetrim. Vi beveger oss etter musikk sittende og stående. Noen ganger kaster vi ball eller ballonger også for å variere bevegelsene. 

Balansetrening er noe vi skal starte med i 2017 i samarbeid med fysioterapeut ved rehabiliteringsenheten.

har du lyst til å bli med så er du hjertelig velkommen. Tid og sted finner du på ukeplaner som henger oppe på hvert senter og under det skjer i GD.

Tur i nærområdet