Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline

Koronainformasjon / Information about the coronavirus

Les mer clear

Avsluttede høringer og planer under arbeid

Fysisk aktivitet og naturopplevelse - forside

Spillemidler - rullering av kap 5.4 handlingsprogram 2022

Høring/offentlig ettersyn

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2018-2021 skal være styrende for forvaltning og prioritering innenfor park-, idretts- og friluftssektoren i Lillehammer kommune. Planens handlingsprogram danner grunnlag for prioritering av spillemiddelsøknader fra Lillehammer kommune.

Lillehammer bysykkel

Trafikksikkerhetsplan på høring

En ny strategisk plan som omhandler trafikksikkerhet i Lillehammer kommune 2022 - 2026 er lagt ut på høring. Høringsfristen er 23. oktober 2022.

Kart Hagesletta

Navnesak Hage/Haga

Kartverket har opprettet navnesak i Lillehammer for å få formalisert riktig skrivemåte for adressenavnet Hage/Haga. Saken legges ut på offentlig høring med frist for å sende inn innspill 1. september 2022.