Vi vil gjerne at komiteen skal være mangfoldig, og vil gjerne ha med folk i ulike aldere, med ulike bakgrunn og ulik erfaring.

Feiringen er et av de aller største arrangementene i Lillehammer, og arbeidet gir mange gode opplevelser og mye nyttig erfaring. Komiteen består av ca. 13 personer som fordeler oppgavene mellom seg. Til sammen planlegger komiteen alt som skal skje på nasjonaldagen, og er med på gjennomføringen av det meste. Gruppa fordeler ansvaret for de forskjellige togene, kontakt med russen, speiderne, korpsene, busselskapet, skolene, bo- og servicesentere og flere andre, og å sette sammen hele programmet for dagen. 

Komiteen har møter ca. hver tredje uke fra januar til mai. Det blir gitt møtegodtgjørelse for møtene. 

Vil du bidra til en flott 17. mai på Lillehammer? Send e-post til Tove Simensen.