Vakttelefon for produksjonsdyr: 61 22 02 04

Vakttelefon for smådyr og hest: 61 27 65 14

Henvendelser som ikke gjelder akutt sjukdom eller livstruende skader skal gjøres i ordinær arbeidstid.

Vakta for smådyr og hest betjenes nå midlertidig av veterinærer hos Stav Veterinærsenter AS. Det vil alltid være en veterinær på vakt mellom kl 16-08 på hverdager og hele døgnet på lørdager, søndager og helligdager.

Stav Veterinærsenter har en godt utstyrt klinikk for undersøkelse og behandling av smådyr og hest på Stav på Tretten. Primært skal alle dyr transporteres inn til klinikk for behandling. Vakthavende veterinær har også mulighet til ambulatorisk tjeneste for hester som av dyrevernshensyn ikke er transportdyktige.

Betaling for konsultasjon og behandling skal gjøres på stedet, og vil bli fakturert etter klinikkens vanlige prissetting. Dette innebærer også tillegg for kveld, natt og helg.