Du finner mer informasjon her. ​ Du finner også informasjonsmateriell om verdensdagen og årets tema på Gjenbruket, i Moavegen 36.
Her er en informasjonsfilm om kommunens tilbud når det gjelder psykisk helse og rus: