Lillehammer vannverk Hovemoen har startet prøvedrift i disse dager og vil etter en periode med innkjøring starte leveringen av drikkevann til abonnentene. Vannkilden er den samme som før, nemlig grunnvann fra Korgen. Det vil ta noe tid fra det nye anlegget leverer vann, til man får fjernet eksisterende manganbelegg i ledningsnettet. Spyling av ledningsnettet vil bli prioritert i de områdene som er mest utsatt for misfarget vann. Under prøvedriften vil det være dialog med blant andre Mattilsynet for godkjenning av anlegget.

Det har vært 20 måneder med stor byggeaktivitet på Hovemoen med over 350 forskjellige utførende, som har fulgt planlagt fremdrift, økonomi og kvalitet. Det nye vannverket er en del av det å sikre framtidig vannforsyning og har kapasitet i tråd med prognoser for byens utvikling. Se tidligere informasjon fra prosjektet her: Lillehammer vannverk.