For å oppnå bærekraftsmålene om rent vann til alle og å utrydde sult må vi beskytte og øke kunnskapen om denne ressursen. Verdens vanndag 2022 setter dette på dagsorden.

Grunnvann gir drikkevann til rundt 10 % av befolkningen i Norge. Drikkevannet i Lillehammer hentes fra en rik grunnvannskilde i Korgen som er Norges største grunnvannsuttak for drikkevann. Vannkilden, som ligger 12-30 meter under bakkenivå, er derfor godt beskyttet mot forurensing og ytre påvirkning. Vannkvalitetsnivået er klassifisert som klasse A, som er det beste vannkvalitetsnivået for vannkilder.

Fordelene med grunnvann kontra overflatevann er blant annet stabil og vesentlig bedre vannkvalitet, lav og jevn temperatur og mindre behov for kjemisk behandling av vannet før bruk. Råvannet er av svært god kvalitet, inneholder lite bakterier og trengs normalt ikke å desinfiseres med klor.

Grunnvannsnivået varierer naturlig gjennom året og er avhengig av tilført vann til grunnen fra regn og snøsmelting og uttak av vann slik som fra planter, fordampning og eventuelle menneskelige uttak.

Samlet døgnforbruk i Lillehammer ligger på litt under 10 000 000 liter vann.

Les mer om vannet vårt her.