Verdens toalettdag er en del av FNs bærekraftmål nr. 6 - Rent vann og gode sanitærforhold.

I Norge er vi bedre stilt enn de fleste, men vi har fortsatt en jobb å gjøre i forhold til vår bevissthet rundt dovett og hva toalettet ikke skal brukes til. Når toalettet brukes som avfallsbøtte, fører dette til tette avløpsledninger, oversvømmelser, stopp i pumpestasjoner, økte rotteplager og forurensning av naturen. 

Skaff deg en avfallsbøtte på badet, dersom du ikke allerede har det. Ikke kast avfall i do. Hjelp naturen, - vis dovett!