Vennskapsbyavtalen åpner for å videreutvikle de allerede gode relasjonene mellom de to byene og vil være nyttig for begge parter. Lillehammer Museum har gjennom mange år ivaretatt funksjonen som bymuseum for Lillehammer, og bidrar med viktig fagkompetanse blant annet innen forvaltning av kulturminnevern. Maihaugen driver også Maihaugsalen som er innlandets fremste konsert- og teaterscene der Lillehammer kommune nå bidrar med tilskudd til den nødvendige scenetekniske opprustningen. 

Lillehammer museum kunne også presentere en gave i anledning signeringen av vennskapsbyavtalen. Alle museene i Lillehammer inngår nå i skoleavtalen med grunnskolene i kommunen. Planen for utvidelse av byavdelingen ble også presentert. Den skal fullføres innen Lillehammers 200-årsjubileum i 2027. 

Bildet viser museumsdirektør Jostein Skurdal ved Lillehammer museum som presenterer planene for utvidelse av byavdelingen for Torger Korpberget, ordfører Espen Granberg Johnsen, Kjell Marius Mathisen, Øivind Pedersen og Eivind Nåvik.