Tid: Torsdag 16. september kl. 19.00-20.00
Sted: Kulturhuset Banken, Festsalen.
 
Program:
TALENTUTVIKLING: André Winje Arntzen presenterer Sparebank1 Gudbrandsdal sitt talentstipend.
LIVET ETTER KORONA: Gjennomgang av Kulturrådets rapport «Gjenoppbygging av kultursektoren» om endringer i publikums adferd etter koronaepidemien, ved kultursjef Olav Brostrup Müller. 
FRIVILLIGHETENS ÅR: I 2022 skal Frivillighetens år markeres over hele Norge. Hvilke planer foreligger lokalt, og hvordan kan vi sammen løfte feltet?