Røyslivegen vil derfor bli midlertidig stengt førstkommende søndag 11. oktober mellom kl. 08.00 og fram til senest kl 19.00. Vegen vil stenges fra innkjøringen til Rema og opp til krysset til Glimmervegen. Det vil bli skiltet omkjøring via Remas parkeringsplass i perioden.

Søndagsarbeid vil ikke være normal arbeidstid videre framover, men det kan unntaksvis skje også i resten av anleggsperioden.


Spørsmål vedrørende arbeidene kan rettes direkte til Anlegg Østs anleggsledelse på stedet:      
Anleggsleder Frode Hansen telefon:  482 09 109