Høringsinnspill sendes innen 19. november 2021 til: postmottak@lillehammer.kommune.no eller Lillehammer kommune, Kultur og fritid, Postboks 986, 2626 Lillehammer. 

Les innstilling Søre Ål her

Se kartutsnitt Søre Ål her

 

Les innstilling Nordseter her

Se kartutsnitt Nordseter her