Etter stortingets behandling av statsbudsjettet den 16. desember vil kommunens styringsdokument oppdateres med tabeller og prognosemodell for de frie inntektene. Økte frie inntekter som ikke er behandlet i kommunestyrets vedtak (skatt og rammetilskudd), vil bli avsatt til kommunens disposisjonsfond.