Som følge av dette må man påregne at vannet kan bli sporadisk misfarget i nordre og nedre del av sentrum.

Les mer om misfarget vann her.