Kontaktinformasjon til Rønning: 
terje.ronning@lillehammer.kommune.no

Tlf: 913 33 210