Det er allerede høy vannføring i Mjøsa på grunn av mye nedbør og snøsmelting den siste tida. Norges vassdrag og energidirektorat, NVE, har derfor gitt tillatelse til å  heve vannstanden og tillatelsen gjelder inntil situasjonen med flomluka er løst.