Mesnaelva skal skylles to ganger i året, og det skjer ved et vannslipp fra Kroken. Vannføringen øker raskt i perioden vannslippet foregår, og for mange er det et spennende skue. 

Publikum oppfordres til å holde seg på trygge steder og oppgåtte stier langs elva, og barn bør holdes under oppsyn. Ferdsel i terrenget nær elva frarådes mens vannslippet pågår. 

Torsdag 16. juni mellom klokka 09.00 og 14.00 vil det første vannslippet foregå. 

Det henges opp plakater og sperrebånd ved Viggos bru, og der turstien krysser elvs fra Stampesletta og oppover. 

Mange lurer også på når badedammen vil bli fylt opp for sommeren. På grunn av vedlikehold på kraftverket vil det fortsatt være en drøy uke til dammen kan fylles, men det er forventet at den kan fylles i løpet av uke 25.