Den 3. desember sender kommunen ut SMS-varsel for vannmåleravlesning. Alle som mottar denne SMSen blir bedt om å svare med målerstand innen 5 dager. De som ikke har svart innen fristen vil få en påminnelse i løpet av ukene 50/51.

Ved manglende svar per SMS sendes det ut avleserkort per post med svarfrist medio januar 2022. Bruk koden du har fått på dette kortet og registrer standen på www.leseav.no. Når du leser av standen, ikke ta med tall bak komma. Du kan også sende svarslipp til kommunen eller levere på Servicetorget.