Den 3. desember vil Lillehammer kommune sende ut SMS-varsel for vannmåleravlesning. Alle som mottar denne SMSen blir bedt om å svare med målerstand innen 5 dager. De som ikke har svart innen fristen vil få en påminnelse i løpet av ukene 50/51. Ved manglende respons per SMS vil man få tilsendt avleserkort per post med svarfrist medio januar 2021. Avlesning kan skje via www.leseav.no eller ved å sende svarslipp til kommunen.