Nummeret det sendes fra er et 14-sifret nummer som genereres av systemet som håndterer denne informasjonen. Alle som har mottatt denne SMSen henstilles om å svare med målerstand innen 12. desember. De som ikke har svart innen fristen vil få en påminnelse i slutten av uke 50.

Ved fortsatt manglende respons per SMS vil man få tilsendt avleserkort per post med svarfrist 7. januar 2018. Avlesning kan skje via www.leseav.no eller sende svarslipp i retur til kommunen.