Maihaugvegen er planlagt åpnet mandag 8. mars.
Arbeidet med overflatene som asfaltering ol., blir utført når telen i bakken er borte. Overflater skal ferdigstilles innen medio juni 2021.
Kontaktinfo Vann og avløp: Prosjektleder Kari Myrholt Skårset på
e-post: kari.myrholt.skarset@lillehammer.kommune.no eller sentralbord 61 10 77 00.