Tjenesteområde Vann og avløp
Leverer ditt viktigste næringsmiddel - drikkevann av høy kvalitet.
Samler opp og transporterer avløpsvann til kommunens renseanlegg.
Bygger ut, drifter og vedlikeholder kommunens vann- og avløpsnett.
Følger opp kvaliteten på drikkevannet.
Følger opp vannkvaliteten på avløpsutslipp etter rensing.
Drifter kommunens ledningsnett, vannverk, renseanlegg, pumpestasjoner og høydebasseng.
Følger opp sikkerheten rundt kommunens vannkilde.

 

Misfarget vann
Hos de fleste vannverk i Norge kan abonnenter til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i kranene. Lillehammer kommune tar vann fra et grunnvannsreservoar som gir noe mangan i ledningsnettet. Dette kan av og til føre til misfarget vann. Problemet med mangan vil vedvare inntil nytt vannverk står klart, etter planen i 2020.  Vannet er bakteriologisk trygt, men de fleste har en innebygd skepsis for misfarget vann. Farget vann har normalt sin årsak i en av følgende “hendelser”:

Brå økning i vannhastigheten i stikkledning eller hovedledning som en følge av ledningsbrudd eller unormalt stort vannuttak, for eksempel ved brann.
Stikkledning som ikke har vært i bruk over et lengre tidsrom, eksempelvis grunnet ferie.
Vannstrømmen snus på grunn av arbeider på hovedledningsnettet
Innvendig belegg i hovedledninger kan løsne og finne vegen inn i en stikkledning uten påviselig årsak.

Vi har omfattende varslingsrutiner ved planlagte og forutsigbare hendelser, men det hender at avvik oppstår uten at vi får sendt ut varsel. Varsel sendes som SMS. Dersom du som abonnent skulle få brunt eller misfarget vann i springen, anbefales du å gjøre følgende:

Åpne kaldtvannskranen og la det stå og renne, slik at inntaksledningen blir spylt ren. Det anbefales å fjerne eventuelle siler i kranene mens spylingen pågår. La vannet renne til det blir klart.

Vi er i mange tilfeller avhengige av henvendelser fra publikum for å kunne fange opp avvik og gjøre tiltak.

For kontakt:
Vakttelefon driftsavdelingen vann og avløp, tlf. 415 65 440.
Betjent alle ukedager, 24 timer i døgnet.

Ved varsel om misfarget vann bør man unngå og bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin.